Espanya

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 12 de març de 2021

El nostre país és més aviat ric que pobre. Això no obstant, la Renda per càpita espanyola representa només el 59% de l’alemanya o el 67% de la francesa. Per veure com és una societat rica, ens podem desplaçar a Andorra perquè la seva renda per càpita correspon a un 93% de l’alemanya.

Pot semblar contradictori, però també passa que essent més ric es pugui ser més pobre perquè hi ha moltes variables a tenir en compte. La renda per càpita espanyola és de gairebé el 50% de la dels Estats Units d’Amèrica

Treballant el nostre país una mica cada dia, podem trobar punts flacs a la nostra realitat socioeconòmica. Salut, formació, i renda són els principals objectius de tota societat. La formació es desenvulopa en diferents medis per la qual cosa cal que es trobin fórmules per millorar-les. El món del treball és també molt important perquè pot fer que a escala de país pugui emergir més riquesa