Immigrats

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 7 de febrer de 2021

Josep Tarradellas Joan fou el primer president de la Generalitat de Catalunya que va encunyar una frase fins aleshores mai sentida: “Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí”. A més d’un li va passar per alt que no hagués dit “Catalans, ja sóc aquí”. En efecte, Josep Tarradellas volia fer èmfasi en què tots els ciutadans de Catalunya tenen els mateixos drets i deures

El Codi civil català és l’únic codi de Catalunya que encara té vigència: “És catalana tota persona que té residència administrativa a Catalunya”

En temps de Jordi Pujol Soley, es va encunyar un eslògan que va tenir molt d’èxit: “Som 6 milions”. Aquesta frase reforça tot el que s’ha comentat abans. Avui dia s’ha canviat la frase per la de “Som 7,5 milions” perquè es compten els immigrats d’origen estranger. Es vol dir que tots els que tenim residència administrativa a Catalunya som catalans

Això vol dir que Catalunya té un 20% de la població d’origen estranger, immigrada. Aquest 20% indica que hi ha molta població d’origen estranger, però no diu res sobre quin és el seu origen de nivell internacional. Aquest 20% agrupa diferents col·lectius amb presència de persones de gairebé arreu del món

Aquests diferents orígens permeten albirar millors processos d’acolida que si fossin d’un únic país. Fent un ràpid balanç trobem els següents col·lectius: europeus de dins i fora de la UE, nord-africans, negroafricans, hispanoamericans, paquistanesos, xinesos, etc… Tots s’adapten al seu aire