Indústria

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 5 de maig de 2021

Segons el Diccionari normatiu valencià, indústria és l’activitat humana usada en la producció de béns i servicis de tota classe. També indústria és el conjunt d’activitats que es realitzen per a l’obtenció d’un producte a partir de matèries primeres.

No vaig entendre prou bé la indústria de la construcció fins que vaig visitar Houston (1989). En aquells temps la construcció servia per solidicar els ingressos de les explotacions petrolieres. Aquesta indústria és especialment important en totes les economies. La indústria del turisme se solapa en determinats casos amb la indústria de la construcció, també molt important en totes les economies

Tanmateix, vull fer referència a la indústria transformadora com ara la indústria agroalimentàri o la indústria productora. En aquest sentit, com a exemple, trobem la indústria del plàstic, o la metal·lúrgica entre moltes d’altres. Vull fer referència especialment a aquesta  indústria transformadora perquè és la que ha d’estirar del carro de l’economia de tot el país

El turisme té una acció semblant a una guardiola, entren diners de l’estranger. L’economia industrial ha de tenir una vocació plenament exportadora

En un altre ordre de coses, m’agradaria convocar un Fòrum de totes les llengües espanyoles amb la intenció que tingui continuïtat temporal. L’objectiu és promoure i difondre aquestes llengües. Un punt molt important és que en cada comunitat autònoma es puguin acabar d’aprendre totes les llengües espanyoles