Lleis

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA. Assoc. – Les Corts – 25 de març de 2021

Segons el Diccionari normatiu valencià, tenim dos grans grups de lleis. La Regla universal a la qual estan subjectes els fenòmens de la naturalesa, i la Norma o conjunt de normes que regulen la conducta o les conviccions de les persones.

Les lleis de la Naturalesa són universals i invariables, concebudes i ideades al meu entendre per la mà de Déu. Es pot posar com exemple la Llei de la gravetat, universal, inequívoca, i independent del transcurs del temps. Es pot parlar també de la llei de la pubertat, que afecta a totes ls persones que coneixem. Es pot afegir que la pubertat sacseja la vida de tothom amb unes consqüències ben documentades

Les lleis de l’Home estan pensades a partir dels Manaments de la llei de Déu. Per molt que es llegeixi: “no matis”, la gent continua matant. Aquí trobem la nostra batalla diària: “cal que tothom es comporti seguint la Llibertat que ens ha estat donada”. Queda doncs clar que hi ha lleis que són invariables, les naturals, i les lleis humanes que cal que mantinguin la pau social entre les persones

Ciència és el conjunt de coneixements adquirits per mitjà de l’estudi, l’observació i el raonament, organitzats sistemàticament i dels quals es deduïxen principis i lleis generals. Sovint, quan es parla de Ciència, es confon amb la Medicina tot i que és una de tantes. Les ciències més potents són les experimentals i matemàtiques (Física, Química, Biologia, Geologia, i Matemàtiques)

Les ciències experimentals i matemàtiques permeten fer experiments, i els seus fruits poden adquirir una forma matemàtica, molt útil per fer prediccions. Totes aquestes ciències poden alimentar les ciències mèdiques, que per elles soles no poden fer experiments: no es pot jugar amb la vida d’una persona…!

La meva preocupació més fonamental és com entren en societat aquells nois i noies que a 16 anys surten de l’obligatorietat del sistema d’ensenyament. Aquests nois i noies, sense majoria d’edat, han d’encarrilar la seva vida a consciència, ajudats pels qui vulguin ser ajudats. Dins l’actual debat entre coneixements i competències, advoco perquè totes les autoriats educatives proporcionin a tots els qui entren en societat complets coneixements i competències en la faceta afectiva i en el món del treball

Claus de volta per una societat més digna que la que hi pugui haver hagut en el passat