Mercat

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 5 d’abril de 2021

El temps de dedicació òptim per a aconseguir un títol d’ensenyament superior universitari o no universitari depèn de cada persona i de cada carrera. Aquest llarg període de temps facilita traçar l’estratègia per consolidar les opcions en el mercat laboral

El que queda clar és que cada dia el mercat del treball exigeix més i diferentment

Fa anys que els acomiadaments jugaven amb l’edat de jubilicació dels empleats. Ara, fa relativament poc, empreses o similars es desfan d’empleats de 50 anys o més. Això vol dir que cal seguir el mercat de treball per fer el salt quan convingui. És necessaria la formació contínua al llarg de la vida laboral

Les persones que treballin més de 1.800 hores anuals és bo que es facin fer periòdicament una revisió mèdica completa per al seu control. Els anys passen de pressa, cal estar sempre en les millors condicions de salut