Recerca

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 16 de març de 2021

El Diccionari normatiu valencià defineix recerca com l’acció de buscar amb molta atenció, investigar, a fi de trobar o descobrir alguna cosa d’interès científic, històric o mèdic.

El mot recerca pot semblar altisonant, fora de les nostres realitats quotidianes, però la recerca es pot adaptar i s’adapta a qualsevol escenari o circumstància

Hi ha situacions que exigeixen disposar de resultats de recerques fonamentals per aconseguir conclusions bàsiques a fi d’aconseguir un producte plenament útil

Es fa recerca a les universitats, a centres públics i privats, a empreses i en tota mena d’organismes o entitats

La indústria és probablement un dels sectors que major necessitat té de recerca, però això no vol dir que s’hagi de dotar d’uns grans laboratoris. Pot fer recerca tota la part tècnica de l’empresa gràcies a les interaccions dels propis empleats. Les empreses poden tenir enllaços fora de les parets de les fàbriques amb tota mena de centres de recerca

Normalment, la condició principal per fer recerca és tenir ganes de treballar, de solucionar problemes i de trobar nous productes