Treball

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 30 de març de 2021

Les activitats socioeconòmiques dels països del nostre entorn giren al voltant d’empreses o similars. Normalment, una empresa es constitueix per crear valor. Aquest procés ha de ser salvaguardat per unes relacions clares i transparents entre els representants del Capital i els representants dels empleats

És molt important que tota persona que vulgui tenir accés a un lloc de treball pugui acreditar-se amb un títol oficial corresponent. El Govern d’Espanya va posar a l’abast dues famílies de cursos: 1) els enfocats a tenir una feina determinada, i 2) els enfocats mentre s’està treballant

Un cas especial és l’accés al món laboral dels més joves que, tot i que aplica el que s’ha dit fins ara, requereix consideracions específiques. És aconsellable que el jovent triï per treballar el que més li agradi, És fonamental per tirar endavant. Els joves han d’iniciar-se dibuixant un currículum útil per quan arribin a l’edat adulta. Cal decantar-se també per la formació contínua per tal d’estar sempre al dia