Parlament català

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 9 de desembre de 2021

La comunitat autònoma catalana  disposa d’un Parlament de 135 escons a Barcelona. Les actuals circumscripcions electorals són les 4 províncies catalanes; Barcelona, Girona, Lleida, i Taragona

Malgrat els ajustos que es fan per la població, els possibles vots de les persones físiques no proporcionen el principi d’una persona, un vot

Un possible sistema per ajudar que els 135 escons siguin proporcionals a la població de Catalunya és considerar en primer lloc una circumscripció única que abraci la població de tot Catalunya (llistes tancades). Es desconsideren les províncies

Per compensar amb el territori es proposen llistes obertes, cadascuna per comaques. Hi ha dues excepcions; l’Aran (un territori autònom català) i el Barcelonès ( agrupa la major part de la població catalana)

A efectes pràctics hi ha uns altres 43 espais electorals, incloent la comarca candidata del Lluçanès. L’ajust més important és al Barcelonès: 1 diputat per l’Hospitalet de Llobregat, 1 per Santa Coloma de Gramenet, 1 per Sant Adrià de Besòs, 1 per Badalona, i 10 per Barcelona (els 10 districtes de Barcelona)

Així doncs tindríem 56 diputats territorials més 79 de tota l’única circumscripció catalana (59% dels escons)

Aquest sistema no només pondera territoris i electors sinó que permet definir l’Oficina del dipùtat territorial a cadascun dels territoris. Una forma més plaent donat que el Parlament està distribuït arreu