Llengües

Josep Juanbaró, [email protected], SDRCA, Assoc. – Les Corts – 7 d’octubre de 2021

La llengua catalana-valenciana-balear és la segona nacional d’Espanya. Per comprendre bé aquesta afirmació cal tenir en compte a tots els efectes que Catalunya té tres llengües oficials: el castellà, el català, i l’occità (o aranès).

Fora d’Espanya tenim indrets on s’aplica la nostra Llengua: Principal d’Andorra (única oficial), el Rosselló (com defineixen els francesos) i a l’Alguer (ciutat sarda italiana). A més cal comptar la diàspora de molts que hi parlen en la nostra Llengua

Llengua materna

Catalunya 2.813.000 38,5%

València 1.047.000 21,1%

Balears 392.000 36,1%

Andorra 26.000 33,8%

Aragó 33.000 2,48%

Rosselló (França) 35.000 8,5%

Alguer (Itàlia) 8.000 20%

Carxe (Múrcia) 576 85%

TOTAL 4.353.000 31,2%

Queda clar que hi ha més persones que parlen la Llengua sense tenir-la com a a llengua materna (ni paterna)

Tota llengua se sustenta en una cultura pròpia. A tall d’exemple, jo tinc molt d’afecte per la llengua francesa, que vaig aprendre amb el suport de la seva cultura. Puc afegir també que el meu afecte per la llengua alemanya també es deu a la seva cultura

Es comenta actualment que la Llengua està passant per una mala temporada. Cal que persones expertes puguin posar a l’abat de tothom un interès per la Llengua

Vull expressar els meus millors desitjos a les persones que han vingut de fora per quedar-s’hi, Moltes d’aquestes persones parlen la Llengua. Un esforç important perquè ningú obliga a aquestes persones a parlar amb la Llengua tot i que només estan obligats a parlar castellà

Vull expressar aquí una anècdota de fa temps. Grups d’origen castellà de Ceuta i Melilla van lluitar per fer oficials àrab (a Ceuta) i amazic (a Melilla), però no se’n van sortir…!

Hi ha molts ganxos per atreure a la Llengua persones de tot origen. Hi ha especialistes que ho saben fer

Una possible acció podria ser promocionar la Llengua amb una campanya encarada a acadèmies i escoles de llengües encara que no la hi ensenyin. Podria anar adjunta amb material gràfic com ara un pòster