Química

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 6 de juny de 2021

Vaig triar Química per estudiar-ne (1976-1981). La Química és una de les 5 úniques Ciències experimentals i matemàtiques (Física, Química, Biologia, Geologia, i Matemàtiques). Química és segons el Diccionari normatiu valencià la ciència que estudia l’estructura, les propietats i les transformacions de la matèria a partir de la seua composició atòmica.

Vaig estar dubtant sobre quina especialitat agafar. Entre Química orgànica i Química física, vaig triar Química física per ser més fonamental (1979-1981). En acabar, vaig decidir fer-ne la Tesina sobre Electroquímica orgànica (1981-1982). Aleshores ja vaig obtenir la Llicenciatura amb Grau (1976-1982)

Amb aquest títol em veia una mica despullat per la qual cosa vaig optar per fer una Tesi a l’Escola Tènica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (1983-1990). La idea inicial era tenir un títol de la Universitat de Barcelona i un altre de la Universitat Politècnica de Catalunya, però no s’havien homologat les titulacions

Si la Tesina va ser molt fonamental (en dic: “vaig fer música”), la Tesi, catalogada per la UPC com a Química industrial, va ser molt més aplicada. Per voluntat pròpia vaig escriure la Tesi com un “manual” per a tota persona interessada en hidròlisi de productes naturals. Em van atorgat el títol de Doctor en Química (1990)

En tot el meu bagatge professional sempre m’he sentit com si fos en en “universitats” perquè sempre hi he aprés molt al temps que hi he pogut fer aportacions acadèmiques